maandag 16 januari 2012

Erika Van Tielen ondersteunde week van de borstvoeding


Erika Van Tielen ondersteunde week van de borstvoeding

Borstvoeding ondersteunen is nog steeds nodig in BelgiëVandaar de Week van de borstvoeding: charter voor de promotie en ondersteuning van borstvoeding.

Ook Erika Van Tielen ondersteunde deze week.


Van 1 tot 7 oktober 2011 liep de Week van de borstvoeding. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gaf alvast het startschot met de lancering van het charter voor de promotie en ondersteuning van borstvoeding.

Het charter :

* bevestigt dat moeders en borstvoeding binnen de samenleving beschermd en ondersteund moeten worden.

* bevestigt dat borstvoeding geven in het openbaar een recht is.

* wil ook werkneemsters beter informeren over hun recht op borstvoedingspauzes en wil werkgevers ertoe aanzetten die pauzes in optimale omstandigheden op de werkvloer te laten gebeuren.

Borstvoeding ondersteunen is nog steeds nodig in België, vandaar dat Erika Van Tielen deze actie een hart toedraagt. Het aantal moeders dat borstvoeding geeft, ligt nog steeds te laag. Slechts 36% (Vlaamse Gemeenschap) tot 40% (Franstalige Gemeenschap) blijft uitsluitend moedermelk geven na de eerste 3 maanden. Nochtans beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie aan exclusief moedermelk te geven tijdens de eerste 6 maanden. Borstvoeding heeft namelijk bewezen gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als kind.

Meer info over borstvoeding vindt u op www.borstvoedingnatuurlijk.be Hier kan je terecht voor alle vragen rond borstvoeding, mythes en waarheden, praktische tips, informatie over de rechten van borstvoedende moeders, enz…

Nieuw dit jaar is een facebookpagina www.facebook.com/Borstvoeding.ik.ben.voor waarop elke burger of organisatie de principes van het charter kan onderschrijven en kan zien welke evenementen er tijdens de week van de borstvoeding worden georganiseerd. Enkele bekende personen zoals Axelle Red en Erika Van Tielen hebben hun steun al uitgesproken.

Naast het charter en de campagne zijn er ook acties in de zorgsector zoals de verbetering van de navorming van artsen, vroedvrouwen en personen in de thuiszorg of meer aandacht voor borstvoeding in de materniteiten. Hier speelt de uitbreiding van het “Babyvriendelijk ziekenhuis initiatief” een belangrijke rol. 22 materniteiten in Belgiê (samen goed voor zo’n 25% van alle geboortes) hebben dit label al ontvangen.

Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan wil ook de wetenschappelijke wereld stimuleren om onderzoek te voeren naar borstvoeding. In dit kader organiseerde het op 3 oktober in samenwerking met de Universiteit Gent en het UZ Gent een avondcolloquium met als titel “Borstvoeding, een recht voor moeder en kind?” Gastsprekers Kathleen Kendall-Tacket (Texas Tech University, School of Medicine Amarillo), George Kent (University of Hawaii) en Celia Ledoux (Vlaamse journaliste en schrijfster) bespreken borstvoeding vanuit verschillende invalshoeken. Erika Van Tielen ondersteunt het initiatief van harte.